ISO 12647 implementatie en cursus gecombineerd

ISO 12647 is belangrijke standaard voor drukkerijen. Binnen ISO 12647 zijn vrijwel alle zaken rondom de procescontrole binnen het drukproces vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om drukwerk zeer voorspelbaar te produceren. 

Wifac heeft alle kennis van diverse processen in huis en kan er samen met u voor zorgen dat uw organisatie volgens ISO 12647-2 gaat produceren. De inventarisatie, implementatie en zelfs de opleiding kunnen ook bij u op locatie plaatsvinden. 

Inventarisatie
Om vast te kunnen stellen welke productiemiddelen en -processen op dit moment binnen uw bedrijf in gebruik zijn, zullen wij in uw bedrijf gedurende circa een halve tot een hele werkdag een inventarisatie uitvoeren.
Op basis van de uitkomsten stellen wij een rapportage op, voorzien van een implementatieplan. 

Implementatieplan
Hierin omschrijven wij:

Apparatuur
De mogelijkheid bestaat dat voor invoering van de ISO normen geïnvesteerd dient te worden in hardware, meetapparatuur en aanverwante zaken. Deze zaken worden in het implementatieplan nader omschreven en voorzien van de exacte specificaties. Vanzelfsprekend zullen wij in dit advies ook aangegeven welke oplossingen Wifac biedt.

Supplies
Voor de ISO certificering wordt door Wifac gebruik gemaakt van A-merken, waarbij met de keuze van het type materialen rekening is gehouden met de specificaties van ISO 12647-2. De in gebruik zijnde materialen worden in het implementatievoorstel genoemd en omschreven of dat deze aan de normen voldoen of niet, het betreft hier voornamelijk materialen voor proofing en het drukproces.

Opleiding

Technisch georiënteerd
In de praktijk hebben wij ervaren dat het van groot belang is dat uw medewerkers gedegen kennis hebben van de stappen die nodig zijn om ISO 12647-2 te hanteren en tot certificering te komen. Wij durven zelfs te stellen dat het project, zonder de inzet van voldoende opgeleide medewerkers, weinig kans van slagen heeft. In dat geval zal uw investering niet leiden tot het gewenste, blijvende resultaat. 

Commercieel georiënteerd
Speciaal voor commercieel medewerkers is een cursus ontwikkeld met als doel het overdragen van kennis, zodat de communicatie tussen het grafisch bedrijf en zijn klanten over ISO 12647-2 wordt bevorderd. Aan het eind van deze cursus volgt er een examen. Indien deze positief is afgerond, ontvangen de deelnemers een certificaat. 

Implementatie
Het implementatieplan invoering ISO 12647-2 normen kan er als volgt uitzien:

  1. Algemene presentatie ISO 12647-2 voor medewerkers.Doel is gelegenheid bieden voor stellen van vragen en presentatie van het traject.
  2. Planning bespreken invoering ISO 12647-2
  3. Het testen van de prepress workflow met behulp van de Altona Testsuite op compatibiliteit PDF/X-3. Implementatie van controle strips t.b.v. drukkenlijn en grijsbalan.
  4. Het optimaliseren van de output CTP en protocol t.b.v. registratie. Het afstemmen van de CTP plaatcurven naar de ISO 12647-2 normering.
  5. Het vastleggen van de beoordelingsomstandigheden voor het beoordelen van kleur met de juiste specificaties betreffende normlicht betreffende proofing. Het kalibreren (printerprofiel per substraat) van de printer. Het vervaardigen van gecertificeerde proeven voorzien van de Fogra medienkeil.
  6. Het bepalen van de laagste Delta E waarden aan de hand van gespecificeerde LAB waarden binnen ISO d.m.v. uit te voeren druktesten met de measure gecombineerd met de visual testvormen uit de Altona testsuite.Tevens wordt aan de hand van deze testen de compensatiecurven bepaald voor de papiersoorten gespecificeerd binnen ISO

Het uiteindelijke doel is een afstemming tussen proef en oplagedruk; een voorspelbaar drukresultaat op basis van ISO 12647-2. 

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Cees Hoogeboom op
06-53436371 of cees.hoogeboom@wifac.nl

 

Direct online inschrijven

Bedrijfsnaam *
Adres *
Postcode, Plaats *
,
Telefoon *
Factuur adres *
Postcode, Plaats *
,
Contactpersoon *
Email *
Aantal cursisten *
Cursuslocatie
Mijdrecht In-company
Algemene voorwaarden:

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
Typ code in onderstaand veld

Niet leesbaar? klik hier

Velden met een "*" zijn verplichtte velden.