english version

over wifac  |  service  |  contact  |  nieuwsbrief  |  vacatures

Consultancy & prod. begeleiding

Consultancy & prod. begeleiding

Consultancy & prod. begeleiding

Consultancy
De visie van professionals van buiten uw organisatie kan verhelderend werken om een procesmatige uitdaging op te lossen.

Wifac heeft specialisten in huis die niet alleen weten hoe de grafische productiemiddelen functioneren, maar ook hoe deze het best ingezet kunnen worden binnen uw specifieke bedrijfssituatie en orderpakket.

Productiebegeleiding
Onze specialisten kunnen uw medewerkers bij u op locatie trainen op de eigen productie-apparatuur.

De inhoud van deze training wordt van te voren samen met u bepaald en er worden haalbare doelen vastgesteld. De duur van zo'n training is afhankelijk per situatie en per doelstelling. De doelstellingen kunnen zowel van kwalitatieve als kwantitatieve aard zijn.

 

 

...We turven hier alles en weten zo dat we de faalkosten in de drukkerij met circa tien tot vijftien procent aantoonbaar omlaag brachten. Dat is veel....
John Linders
pack2pack
...Iedereen kan, bij wijze van spreken, inkt, rubberdoek en platen leveren. De werkelijke test is als er vragen komen....
Ingrid Wensing
Zalpak & Straatman
Rubberdoeken, perschemie, inkt, offsetplaten, etc., etc.
Meer info
Onlangs verschenen: //Packfacts
Meer info
Tips van afwerkinstructeur Gert-Jan van Kreuningen
Meer info
ISO 12647 en MVO
Meer informatie