english version

over wifac  |  service  |  contact  |  nieuwsbrief  |  vacatures

ISO 12647-2

ISO 12647-2

Met behulp van de ISO 12647-standaard kunnen drukkerijen efficiënter - en dus goedkoper -produceren: minder faalkosten, minder inschiet en betere overeenkomst proof/drukwerk, dus tevreden terugkomende klanten. Wifac adviseert grafische bedrijven bij het werken volgens ISO 12647. Onze praktijkgerichte aanpak heeft reeds bij vele grafische bedrijven, maar ook bij ons eigen democentre, tot het behalen van het officiele ISO 12647 certificaat geleid. 

Drukkerijen staan sterk onder druk, door de concurrentie uit de zogenaamde lageloonlanden en door de klanten die steeds veeleisender zijn. Iedere klant wil een perfecte (kleur)kwaliteit, die voorspelbaar is en consistent is en dit met een zeer korte doorlooptijd.

Door te investeren in nieuwe technologie kan men deze productiviteitsvraag beantwoorden. Maar ook met het toepassen van de standaard ISO 12647 norm kan met bevredigende resultaten behalen. 

Naast een complete IS0 12647 begeleiding biedt Wifac ook een inventarisatie, waardoor u in korte tijd tegen zeer beperkte kosten een volledig rapport ontvangt wat te ondernemen om het ISO certificaat te bemachtigen.

Producten

Rubberdoeken, perschemie, inkt, offsetplaten, etc., etc.
Meer info
Onlangs verschenen: //Packfacts
Meer info
Koen Pack enthousiast gebruiker Oris FlexPack kleurproefsysteem
Meer info
NIEUW: vertegenwoordiging OMET in Benelux
Meer informatie