english version

over wifac  |  service  |  contact  |  nieuwsbrief  |  vacatures

Colourmanagement

Colourmanagement

Het succes van grafische ondernemingen, printbedrijven en vakfotografen wordt bepaald door de kwaliteit van het werk dat ze leveren. En die kwaliteit is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin ze erin slagen in hun gehele workflow de kleurreproductie te beheersen. 

Colour management betreft de voorspelbaarheid van kleuren. Perfecte reproductie van kleuren is het uiteindelijke doel van alle betrokkenen in grafische workflows. Colour management helpt om kleur in alle fases tussen ontwerp en drukwerk voorspelbaar over te dragen en er op alle apparatuur hetzelfde te laten uitzien. Bij elke overdracht worden de kleuren gecorrigeerd aan de hand van ICC en/of Devicelink-profielen waarin het "kleurgedrag" van elk apparaat nauwkeurig is vastgelegd. Op deze wijze behoort het handmatig corrigeren en aanpassen van kleuren tot het verleden. 

Voor een dergelijke colour managed workflow is een goede afstemming tussen hardware en software nodig. Het Wifac Competentie Centrum heeft specialisten op dit gebied en levert een groot aantal oplossingen voor het meten en op elkaar afstemmen van kleuren.

Daarnaast bieden wij de deskundigheid om gebruikers snel en efficiënt op weg te helpen met het inrichten van een colour managed productieproces.

 

Rubberdoeken, perschemie, inkt, offsetplaten, etc., etc.
Meer info
Onlangs verschenen: //Packfacts
Meer info
Koen Pack enthousiast gebruiker Oris FlexPack kleurproefsysteem
Meer info
NIEUW: vertegenwoordiging OMET in Benelux
Meer informatie